פרסום משרד עו"ד
נכתב על ידי Administrator   
Monday, 12 November 2007

| פרסום עורך דין | פרסום עו"ד | פרסום משרד עורך דין | פרסום משרד עו"ד | פרסום עורכי דין | פרסום משרד עורכי דין | בניית מאגר לקוחות לעו"ד | בניית מאגר לקוחות לעורך דין | בניית מאגר לקוחות למשרד עורך דין | שיווק עורך דין | שיווק עו"ד | שיווק משרד עורך דין | שיווק משרד עו"ד | שיווק עורכי דין | שיווק משרד עורכי דין | אמצעי פרסום לעו"ד | אמצעי פרסום לעורך דין | אמצעי פרסום למשרד עו"ד | אמצעי פרסום למשרד עורך דין | יחסי ציבור לעו"ד | יחסי ציבור לעורך דין | 

 רקע כללי על ענף עריכת דין בישראל: 

בישראל ישנם מעל 32,000 עורכי דין (נכון לשנת 2008) שהם במספר מעוגל, עורך דין לכל 200 איש בישראל. מעל 8,200 עו"ד אינם עוסקים באופן ישיר במקצוע. עורך הדין יכול לבחור בין לפתוח משרד ולעבוד באופן עצמאי או לחילופן להצטרף כשכיר לחברה גדולה או למשרד עו"ד קיים, פריחתם של המכללות בישראל ללימודי משפטים העצימו את "הצפת" שוק עורכי דין במספר העוסקים במקצוע תוך הורדת שכר הטרחה הנהוג.

 התחרות ברוב המשרדים הקטנים והבינוניים הינה על בסיס גיאוגרפי. יחד עם זאת ככל שמשרד עו"ד הינו גדול יותר ומתמחה בנישה צרה יותר, תשבור התחרות את הגבולות הגיאוגרפיים ותהייה עסקית. 

 אמצעי פרסום העומדים לרשות עו"ד:

 משרד עו"ד יכול לפרסם את שירותי המשרד, וכל זאת תוך התחשבות בכללי האתיקה הנהוגים במגזר, והקבועים בחוק ובכללים. בשנים האחרונות, ועם כניסת האינטרנט לכל בית בישראל, חל מהפך בהיקף השיווק והפרסום ובשיטות הננקטות ע"י משרד עו"ד  לצורך כך. אם עד היום מרבית הפרסום בוצע בספרי טלפונים (דפי זהב) ואינדקסים אחרים, הרי שהיום חל שינויי מהותי בתחום, והפרסום התרחב לאין שיעור.

 משרדי עו"ד מקימים להם נוכחות בעולם הווירטואלי באמצעות הקמת אתר אינטרנט למשרד העו"ד. לא די בכך, משתמשים משרדי עו"ד רבים בפלטפורמה זו בכדי להגיע למחפשי המידע באינטרנט ולהופכם ללקוחות המשרד. פרסום מאמרים מקצועיים ותוצאות תיקים שבטיפולם, משמשים את משרדי העו"ד ככלי נוסף לשיווק פעילות המשרד. הופעה בכנסים, כמומחים-מרצים או כמציגי דוכן נותן חסות, קיבלה גם כן משקל רב במהלכי השיווק של משרד אשר מתמחה בנישה צרה.

פעילות זו חושפת את המשרד עו"ד לקהל רחב, לו יכול להציג את מרכולתו, הן בפן העסקי והן בפן החברתי תקשורתי. משרדים רבים עושים שימוש תדיר במשרד יחסי ציבור אשר מטפל בכל ההכרזות והדיווחים שיוצאים ממשרד עורכי הדין אל התקשורת. 

בראש ובראשונה חשוב למשרד עו"ד לבחור את הנישה בה יעסוק המשרד ואת התחום בו יתמקצע. בחירת הנישה היא שתהפוך את המשרד מרודף אחר לקוחות למשרד משיכה -  משרד אשר הלקוחות מעוניינים להגיע עליו ומחפשים אותו. היכולת להגדיל את מספר הלקוחות הקבועים של המשרד לצד אלה המזדמנים, הינה השלב הבא להצלחת משרד עורכי הדין.


השימוש במשרד פרסום / יחסי ציבור לעו"ד:

 עורך הדין חייב להתמקצע בתחום בו בחר ולהוות סמן ימני מוביל בנישה. תחום השיווק של המשרד, אשר מנוהל במקרים רבים ע"י מנהלי המשרד, מקבל לרוב פינה רחוקה. פעמים רבות מסמיכים מנהלי משרד עו"ד את השכיר שישמש ב20% (עשרים אחוז) משרה כאיש השיווק של המשרד. מקרים אלו מלמדים כי לא רק שפעולות השיווק נכשלות, אלא שגם עו"ד שקיבל עליו את תיק השיווק המשרדי, אינו עוסק במקצועו, מתוסכל ולימים יעזוב את המשרד.

 אין ספק כי כדי לבצע שיווק נכון, איכותי ומקדם, בעלי משרד עורכי דין חייבים להתמקד ביכולתם המשפטית ולהשאיר את מלאכת השיווק של המשרד בידי מקצוענים.רק מומחה שיווק, מי שחי את התחום ואשר יודע מניסיון של עבודה עם משרדים אחרים, מה עובד ומה לא, ידע להצעיד את משרד עו"ד באופן מקצועי. ניהול השיווק והפרסום ע"י מומחה אשר נמדד על ביצועיו, הוא לבד יוכל להצעיד את המשרד לעמידה ביעדיו.

 היתרונות למשרד עו"ד בשימוש בשירותי משרד המתמחה בשיווק ופרסום לעו"ד 

עולם המחשוב בכלל והאינטרנט בפרט מציבים בפני מנהלי משרד עו"ד אתגרים חדשים ועדכניים בהם הם אינם בקיאים. הגדרות מייל וקידום אתר אורגני למנועי חיפוש אינם תחום התמקצעותו של עורכי הדין. במצב זה נכנס מומחה השיווק, בעל הידע המקצועי טכני לניהול מהלכי השיווק.

 הסתייגות:

כלל הנתונים בכתבה הינם אומדנים שמקורם ברשת האינטרנט באתרים השונים. אין במידע זה לשמש כמקור סמכות ואינו מתחייב על אמיתות הנתונים. כל העושה שימוש בנתונים אלו חלה עליו החובה לאמת אותם. 

 

 

 

 | פרסום עורך דין | פרסום עו"ד | פרסום משרד עורך דין | פרסום משרד עו"ד | פרסום עורכי דין | פרסום משרד עורכי דין | בניית מאגר לקוחות לעו"ד | בניית מאגר לקוחות לעורך דין | בניית מאגר לקוחות למשרד עורך דין | שיווק עורך דין | שיווק עו"ד | שיווק משרד עורך דין | שיווק משרד עו"ד | שיווק עורכי דין | שיווק משרד עורכי דין | אמצעי פרסום לעו"ד | אמצעי פרסום לעורך דין | אמצעי פרסום למשרד עו"ד | אמצעי פרסום למשרד עורך דין | יחסי ציבור לעו"ד | יחסי ציבור לעורך דין

| Prxuo gurl shi | prxuo gu"s | prxuo nars gurl shi | prxuo gurfh shi | prxuo nars gurfh shi | ahuue gu"s | ahuue gurl shi | ahuue gurfh shi | tnmgh prxuo kgu"s |

עידכון אחרון ( Sunday, 01 March 2009 )